Tóth Imre Emlékérem


A Tóth Imre emlékérem odaítélésének szabályzata

1.

A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság 1998. évi Közgyûlése .Tóth Imre. Emlékérmet alapított.

2.

Az emlékérem odaítélése 2000. szeptember 15-tõl jelen szabályzat alapján történik.

3.

Évente egy emlékérem adományozható.

4.

Emlékérmet kaphat az az orvos, aki foglalkozás-orvostan szakmában maradandót alkotott, kiemelkedõ tudományos vagy oktató, vagy gyakorlati tevékenységével.
I.

Tudományos munka


a)

tudományos minõsítés a foglalkozás-orvostan területén készített értekezés nyomán


b)

impakt faktoros közlemények


c)

monográfia, könyvrészlet


d)

magyar nyelvû közlemények

II.

Oktató munka
Akkreditált képzõhely munkatársaként - rendszeres részvétel rezidens-képzésben, továbbképzésben (elõadás, gyakorlat)

III.

Gyakorlati munka


a)

kiemelkedõ sokéves szakmai munka, (pl. gyakorlati módszer kifejlesztése, amelyet a szakma széles körben alkalmaz)


b)

módszertani anyagok kidolgozása, bevezetése, rendelet-koncepciók kimunkálása, szervezési feladatok megoldása.

5.

Emlékéremre minden évben két-három jelöltet nevez meg a MÜTT elnöksége a tárgyév március 31-ig.

6.

A jelölés indoklását, illetve a jelölt szakmai munkásságát tartalmazó dokumentumot az Elnökség valamennyi vezetõségi tagnak megküldi. Az emlékérem odaítélésérõl a vezetõség - a tárgyévben május 31-ig - titkos szavazással dönt.
Az emlékérmet a szavazatok többségét kapó jelölt nyeri el.

7.

Az emlékérem mellé a MÜTT oklevelet adományoz.

8.

Az emlékérmet az éves tudományos kongresszuson a mindenkori MÜTT elnök adja át.


Jelen szabályzatot a MÜTT Lillafüreden 2000. szeptember 15-én tartott közgyûlése elfogadta.