MÜTT információk > A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság története


Az üzemorvostan/foglalkozás-orvostan a 20. század elsõ harmadáig döntõen a foglalkozási megbetegedések orvosi diagnosztizálásában, szociális gondozásában, több-kevesebb sikerrel a foglalkozási megbetegedések gyógyításában ért el sikereket. Noha a prevencióban is voltak eredmények, a nemzetközi irodalom az 1929-es évet tekinti mérföldkõnek, amikor is a szakterület megnevezésére használt, foglalkozási megbetegedések tudománya helyett bevezeti a foglalkozási medicina megnevezést.
A magyar foglalkozási medicina, az üzemegészségügy megszületését a korábbi gyakorlati tradíciók szakmailag megalapozták. A tudományos feltételek rendelkezésre állása mellett a döntõ tényezõ az a. népegészségügyi tevékenység, mely a munkahelyeken valósít meg primer, szekunder, tercier preventív feladatokat, hozzájárulva ezzel a társadalom egészségi állapotának javításához.
A foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) a preventív medicina egyik legfontosabb ága, feladata multidiszciplináris és szorosan a munka világához kötõdik. Tevékenységének középpontjában a munkahelyen végzett orvosi ellátás, (korábban jelentõs gyógyító tevékenységet is végzett) továbbá az egészséget nem veszélyeztetõ munkakörülmények kialakításában való közremûködés áll. Ennek során fõ cél a keresõképes ember (munkavállaló) egészségének megõrzése és fejlesztése.
Az üzemegészségügy tudományos társaságának életre hívásában Dr. Weil Emil vezetésével 1946-ban megalakult ún. Üzemorvosi Szakcsoport játszott szerepet.
Az üzemegészségügyet életre hívók szervezték meg azt az Üzemorvosi Szakcsoportot, amely 1964-ben úgy döntött, hogy a Társaság alapításának éve 1946, de a Szakcsoport neve változik és a jövõben Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaságként mûködik tovább.


A MÜTT tudományos, képzési és továbbképzési szerepe mellett az elmúlt 68 évben a megrendezett tudományos konferenciái révén nemcsak a szakmai munka végzéséhez nyújt segítséget, hanem az üzemorvosok számára az összetartozás, a szakmai együttmûködés és a közös gondolkodás érzését, tudatát, valamint a mindezek alapjául szolgáló személyes találkozás, megbeszélés lehetõségét mindazon kérdésekben, ami a ma foglalkozás-egészségügyi orvosa számára a legnagyobb kihívást jelenti.
A Társaság az elmúlt években 33 kongresszust tartott. Kongresszusok fõ témakörei a tudományág legújabb eredményeihez kapcsolódtak. Helyszínek és idõpontok::1960. Budapest,1964. Budapest,1971. Dunaújváros,1973. Budapest,1976. Budapest,1983. Budapest1984. Gyõr,1985. Budapest,1986. Szekszárd,1987. Esztergom, 1988. Debrecen1989. Seregélyes,1990. Balatonszéplak,1992. Noszvaj,1994. Paks,1996. Harkány,1997. Dunaújváros,1998. Tata,1999. Budapest,2000. Lillafüred,2001. Sopron,2002. Eger,2003. Budapest,2004. Pécs,2005. Kaposvár,2006. Balatonalmádi,2007. Budapest,2008. Gyula,2009. Gyõr,2010. Székesfehérvár,2011. Budapest,2012. Szeged,2013. Visegrád.
A társaság létszámában folyamatosan fejlõdik. Az elmúlt 15 év alatt a tagok száma több mint duplájára növekedett. Jelenleg minden harmadik foglalkozás-egészségügyben dolgozó orvos tagja a társaságnak.A Társaság 1968-ban Tóth Imre (1844-1928, aki a bányászaszály felszámolója) emlékérmet alapított. Emlékérmet kaphat az az orvos, aki a foglalkozás-orvostan szakmában kiemelkedõ a tudományos vagy oktató, vagy gyakorlati tevékenységével.


Kitüntetettek:
Prof. Dr. Ungváry György, Dr. Béleczki Lajos, Dr. Formaggini Margit (1999),
Dr. Grónai Éva, Dr. Berki László (2000), Dr. Hunyadi Erzsébet (2001),
Dr. Hazay Balázs (2002),
Prof. Dr. Morvai Veronika (2003),
Dr. Báthori Ildikó (2004),
Dr. Csepura Olga, Dr. Nagy Imre (2005),
Dr. Virág Anikó (2006),
Dr. Felszeghi Sára (2007), Dr. Szilárd Szilvia (2007),
Dr. Gulyás Zoltán (2008),
Dr. Tamás Edit (2009),
Dr. Hudák Aranka (2010),
Dr. Derényi Gábor (2011), Dr. Gábris László (2011),
Dr. Téglásyné Bácsi Mária (2012), Dr. Tari Endre (2012),
Dr. Martin János (2013)

A MÜTT tagja a nemzetközi MÜTT-nek az UEMS-OM (European Union of Medical Specialists - Occupational Medicine)-nek, munkájában aktívan részt vesz. 2015-ben a nemzetközi társaság részt vesz a kongresszusunkon.

A MÜTT jövõbeli célja:

A prevenció korszerû, globális megfogalmazása, amelyhez kötelezõen kapcsolódnak a munka-, népegészségügyi-, kémiai- és élelmiszerbiztonsági, sugár-egészségügyi, környezet-egészségügyi és járványügyi jogszabályok, amelyek alkalmazását az EU jogszabályok magyarországi jogharmonizációja tette lehetõvé.
A munka világának törvényszerûségeire, azokból fakadó egészségi kockázatokra (megbetegedésekre) megismerésére, másrészt a dolgozó emberek egészségének védelmére létrejött tudományos társaság, amely munkájával befolyásolni kívánja a döntéshozók véleményét. A MÜTT szorosan együttmûködik az alábbi társ szakmai szervezetekkel: